هنرمندان مدعو

لیست هنرمندان مدعو آرت اکسپو تبریز (دوره چهارم)

 نام هنرمند  نام هنرمند 
رویا امید فرزنده یاد محمد رضا ایرانی
بابک امجدفرید اسلامی
رحمان اقبالکریم ارجمند
فرشید احمد پورام کلثوم احمدی
نازیلا امیرینسرین آقاجانی
المیرا امیریآیدا ارغوانیان
ثمین امید یزدانیشهروز بهنیا
ندا آزادیاسماعیل بیدار دل
انسیه اکبرزادهناهید برادران اسکندانی
فرزانه احدیجواد بهمنش
المیرا اصلعادل برازنده
شاهرخ اختیاریامید بیرق
زهرا اسد نسبفرناز باغبان پیرایش
فاطمه امامی مهرمهدی پور نصر
امینه احمدیمحمد رضا پور فرزانه
علی احمد زادهنازیلا پاغوش
یوسف اسکندرجعفرزادهابراهیم پشت پناه
زهرا اشعار قدیم هومن جلیلی
خاطره اصغرزادهشهرزاد جلیل زاده ازهری
رامین احمدیرعنا جباری
بهرام آشفتهفرناز حقیقت پرست
حسین اقتصادیمهران چراغچی
احمد ایمانی پایندهرحیم چرخی
سعید آران پورآیدا چهاردولی
عباس آل یاسینعلی حق دوست
داریوش‌امین افشارعلیرضا حسینی صدر
لیلا پرتویلیلا حاتمی
پریسا پرتویمجید حسین زاده آذری
جعفر پور درگاهنوید حسین نژاد آژیری
پیروز پایندهمحمد حسین نژاد اصل
فیروز پورقربانمحمدرضا خاکزاد
پروین قدسعلی خاکسار
الناز پیوندیسبیله خیابانی
عفت پور حسنیآذر خطابخش
بهرام تندرانبابک خدابنده
مژگان ترابی یزدیتیمور خدابخش
مهدی تهرانچیبهراد خدایی
پروانه توضیحیفاطمه رفیع زاده
حبیب تقی پورفریبا اسحقی
شبنم ثامنیمیر حسین زنوزی
سعیده ثابت نژاداحسان زرگر
گلشن جلیل خبازیکریم زینتی
محمد علی جدید الاسلامسونا سلطانی
رسول جدید الاسلامیعقوب سنگتراش
فاطمه جباری قراملکیجمال سوزنده
پویا خاکیمقصود سامع سردرودی
سمیرا خوش روانهومن سالارزاده امیری
وحید دل سعیدجواد سلیمان پور
ابوالقاسم دست فیلیحامد شهیر
سوزان دادورنغمه شعاریان
احسان داییعلی شکری
علی دایم امیدمهناز شایان مهر
علیرضا دروچیآیسان شیوا
زکیه درگاهیکمال شب خیز
فردین رجب پوریوسف شجری
شاهرخ رضا زادیونس شجری
کبری رادپورجلال شمس آذران
معصومه رضا زادهمحمد حسین شب زنده داری
حسین رسام حقیقیفرزانه شرق
مسعود رعناییبابک شعبانی
شهرام روحیسولماز صادقی
محمد حسن رضازادجواد صبا
محمدرضا رضاییحسین صدری
مهدی ریحانیرضا صمدی
رضی رضویعلی صدری
فهیمه طیوریمحمدرضا صمدزاده
فریبا طالب حقیقتسیدرضی صدرالدینی
سید رضا طاهریکریم صدق روحی
یوسف طهماسبی زادپارلا صبور
غلامحسین طریحی سرخابیسارا ضحاک
محمد عباس زادهمسعود طالبی
میر یعقوب عمامه پیچمحسن قاسمی
ابوالفضل عبدالهی فردغلامرضا قنادیان
پیمان علیزاده اسکوییمرتضی کنعانی
سونا عبدالعظیم زادهبابک کبود
جمشید عباچی زادهنسرین کوشائیان
علیرضا عبدلیعلی محمد کریم
ناصر عطا پورکاوه کاووسیان
تورج علی اکبرزادهکاظم کاظمی
مهتاب علی آبادییوسف کله جاهی
مهریه علی پورفرزاد کوزه گر غیاثی
جواد غفاریحسن کرمانی
اسماعیل غفاریرضا کوهنورد
داریوش فرهادیسعید کوهی
رامین فرزبودانسیه اکبرزاده
مجید فرهمندیبهروز کریم زاده
محمد فاسونکیسوسن گلزاری
نادر فارغیکاظم گیتی نورد
سید هادی فخرائیشبنم لطف الهی
داود نیکنامپرویز لطف الهی
لیدا فرشی فروغغلامحسین ممقانیه
ضرغام فتحعلی زادهکریم متقی
حسین فلاح عدلعلی مهدوی
جعفر فرشباف لامعآیلار مغفوری
شهرام فرشباففیروز وهابی نژاد
محمد علی فرزبوداحمد وجدنیا
امید رضا فطوره چیجمشید وجدنیا
ملک ناصر قربان زادهصمد واجبی
سعید مفخم ظریفیطاهره وثوقی
جلیل مکبرسولماز وظیفه سعد آباد
ناصر ملکی خوش رفتارشهریار مجتهدی
محمد مقیمیحبیب توحیدی
شهرزاد محمدخانیرامین مهدی نژاد
ابراهیم مقبلیاحمد وکیلی
داود مویدستااکبر قنبرزاد
ابوالفضل مقصودیعبداله قریشی زاده
علی میرزاییدل آرام کرمانی
محمد محمودی فتوتمهدی جورابچی
حبیب مرادیعبدی اسبقی
مهدی ملازاده رضا قره باغی
ترکان منظمعلی گلباز
یعقوب مشفقی فرثمین شمس
ودود موذن زادهنسرین پارسیان
شبنم مکبرنسیم باجالانلو
ابراهیم نظریرحیم عظیمی
افشین نجفی بهزادابراهیم فاضل
فرزانه نیک پیحسین اقبالی
بیتا نقش ذوالفقاراسکندری صمد
حمید نامدارامیر انتصاری
جواد نوبهارسارا والانیا
سارا نخعیرحیم بقال اصغری
یونس نصیری
محمد نوریان
محمد نقی نوعی پور
علی نوروزی
حسن نظامی
مجتبی نخجوانی
قربان نظری
امیراسماعیل‌ نصیری
ندا تنهایی مقدم