آرت اکسپو، یک حرکت لازم و ضروری برای تبریز است.

جواد نوبهار، استاد نقاشی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن ابراز خرسندی از برپای نمایشگاه فروش آثار نقاشی در تبریز، اظهار کرد: زحمات فراوانی کشیده شد تا نمایشگاه فروش آثار نقاشی برای اولین بار در تبریز برپا ‌شود، این رویداد هنری را در شهر به فال نیک گرفته و یک حرکت لازم و ضروری برای تبریز می‌دانیم.

وی ادامه داد: با وجود پتانسیل فراوان و هم‌چنین هنرمندان توانا در این خطه، تاکنون در برگزاری نمایشگاه فروش آثار هنری، عقب افتاده‌ایم و این حرکت برای شهر تبریز که دارای هنرمندان توانا و همچنین سابقه‌ی فرهنگی غنی است، بسیار ضروری بود .

وی اضافه کرد: برپایی این نمایشگاه در وهله‌ی اول در فضای فرهنگی و هنری و سپس در روند فعالیت هنرمندان می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد؛ این حرکت مسیر حرکت هنرمندان را هموار می‌کند تا بتوانند با انگیزه‌ی بیشتری اقدام به تولید آثار هنری کنند.

نوبهار با تاکید بر این‌که آثار نقاشی همواره با خود ارزش افزوده دارند، اضافه کرد: آرت اکسپوی تبریز در نحوه‌ی کیفیت زندگی هنرمندان نیز تاثیر داشته و موجب تقویت اقتصاد هنر می‌شود.

وی بیان کرد: امید است که این نمایشگاه درحد مطلوب برپا شده و تعاملات بین مردم و هنرمندان نیز بیشتر شود؛ از سازمان‌های خصوصی و دولتی نیز تقاضا داریم که از این رویداد فرهنگی بزرگ حمایت کرده و با شناخت از آثار هنری از بعد اقتصادی نیز به مسئله هنر نگاه کنند.

وی با بیان این‌که آثار هنری با خود ارزش افزوده به همراه دارند، خاطرنشان کرد: باید آحاد جامعه با هنر و آثار هنری عجین شده و این آثار را به محیط خانه‌ی خود بکشانند؛ چرا که علاوه بر سود اقتصادی، در حمایت از فرهنگ و هنر نیز قدم مثبتی بوده و موجب رغبت هنرمندان برای ادامه مسیر می‌شود.