تبریز شهر نوگرایی است.

حبیب تقی‌پور که از اساتید نقاشی بوده و در اولین آرت‌ اکسپوی تبریز، آثار نقاشی خود را به فروش رسانده است، در این راستا بیان کرد: آثاری که بنده در اولین آرت اکسپوی تبریز عرضه کردم در مورد دریاچه ارومیه بوده و سبکی انتزاعی داشت، اما تمام حس و حال دریاچه ارومیه در عین انتزاعی بودن تابلو نقاشی، حفظ شده بود.

وی با بیان اینکه در تابلوهای نقاشی، خشکی و ترک خوردگی دریاچه ارومیه، در عین انتزاعی بودن حفظ شده بود و نقاشی تاثیر مستقیمی بر روی مخاطب داشت، افزود: در تمام نقاشی‌هایم تلاش می کنم تا تصویر موردنظر را با حس و حال آن ثبت کنم.

وی اضافه کرد: بنده در مجموع چهار تابلو نقاشی در نمایشگاه عرضه کرده بودم که هر چهار تابلو در یک مضمون بوده و این قابلیت را داشتند که در قالب چیدمان، به عنوان یک اثر واحد ارائه شوند؛ هر چهار اثری که در نمایشگاه عرضه کرده بودم به فروش رسید و این آثار نقاشی هم‌اکنون در لابی هتل کایا در جای خوبی نصب شده‌اند.

تقی‌پور تاکید کرد: قبلا احساس می کردم که فروش تابلو نقاشی‌های نوع گرایانه در تبریز زود است، اما در اولین آرت اکسپوی تبریز عکس این موضوع اثبات شد و احساس کردم که در تبریز بیشتر سبک‌های نوع گرایانه مورد مقبول جامعه قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تبریز شهری نوگرا است، افزود: بر خلاف تصورها، تبریز شهری سنتی نبوده و شهری نوگراست، به همین دلیل هم شهر اولین‌ها نام گرفته است، چرا که همواره در پی تازگی بوده و در اولین آرت‌اکسپوی تبریز هم آثاری که به نوعی تازگی داشت، مورد اقبال مردم قرار گرفت.

وی با تاکید بر اهمیت و نقش موثر نمایشگاه‌های فروش آثار نقاشی در تبریز متذکر شد: اولین آرت اکسپوی تبریز بین نقاشان تبریزی انگیزه‌ی مضاعفی ایجاد کرد تا دست به کار شوند و آثار جدیدی خلق کرده و در این نمایشگاه‌ها ارائه کنند؛ فروش تابلو نقاشی و مورد تقدیر قرار گرفتن آن برای یک هنرمند، حسن بوده و همچنین به اقتصاد هنر نیز بسیار کمک می‌کند.

این استاد نقاشی در باب هزینه‌های هر اثر نقاشی نیز گفت: هر اثر نقاشی برای بنده صرفا 250 الی 500 هزار تومان هزینه دربردارد؛ بنده از سال 67 در این عرصه به فعالیت پرداخته و همواره تلاش کرده‌ام که آثار جدید و نوگرایانه‌ای را خلق کنم.