تماس با ما

آدرس پستی: تبریز- صندوق پستی ۵۱۳۸۵-۴۱۷۷

info@tabrizexpo.com

هنرمندان ، گالری داران و مجموعه دارانی که تمایل به شرکت در اکسپو هنری تبریز را دارند می توانند به قسمت مقررات- شرکت کنندگان مراجعه فرمایند.