تماس با ما

آدرس پستی: تبریز- صندوق پستی ۵۱۳۸۵-۴۱۷۷

آدرس اینترنتی: tabrizartexpo@gmail.com

هنرمندانی که مایل به شرکت در برنامه های اکسپو هنری تبریز می باشند در صفحه اصلی سایت به قسمت مقررات بخش شرکت کنندگان مراجعه فرمایند.