دورآموزشی “اقتصاد هنر با رویکرد معاصر ” برگزار گردید

همزمان با برگزاری ششمین دوره اکسپو هنری تبریز دوره آموزشی” اقتصاد هنر با رویکرد معاصر” با حضور ۳۸ شرکت کننده در محل سالن همایش مجتمع تجاری لاله پارک برگزار گردید. در این دوره دو روزه دکتر محمدرضا مریدی عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران و دکتر مرتضی مختاری رئیس کمیته دیجیتال مارکتینگ انجمن علمی بازاریابی ایران تدریس کردند.

سرفصل های دوره :

الف)دکتر محمدرضا مریدی:  در این دوره به دنبال شناخت مبنایی از اقتصاد هنر و بازار هنر معاصر و عاملان و بازیگران مهم آن خواهیم بود. شرح می دهیم که بازار هنر فراتر از کار هنرمند و اثرش در شبکه ای از فعالان هنری (مانند گالری داران، مفسران، منتقدان و خریداران) و رویدادهای هنری (مانند دوسالانه ها و نمایشگاه ها) سمت و سو می یابد. همچنین به مسئله معماگونه قیمتگذاری آثار می پردازیم و چالش، ابهام و دشواری های آن را بررسی می کنیم و از این راه کارکرد گالری ها و عملکرد حراجی ها را بحث می کنیم. در نهایت از دشواری های زندگی هنرمندانه و چالش های بازار برای هنرمندان نوظهور صحبت می کنیم و پیشنهاد می کنیم که هنرمندان چگونه با خلق رنجیره ارزش ها ممکن است بتواند بهتر در بازار هنر حضور یابد. بازار هنر: شناخت بخش­بندی­ها و انواع بازار هنر شبکه هنر: در هم تنیدگی روابط هنرمند با منتقد، نمایشگاه گردان، مجموعه دار، خریدار، گالری دار و رسانه دشواری هنرمند بودن: مسئله معیشت در زندگی هنرمندانه گالری ها: کارکرد و عملکرد گالری ها در بازار هنر معاصر قیمت آثار: مسئله معماگونه قیمتگذاری آثار دوسالانه ها و نمایشگاه ها: نقش کیوریتور، مشاور و سرپرست هنری در هنر معاصر خریداران هنر: بحثی درباره خریداران حرفه ای، خریداران مشتاق، و خریداران احتمالی رنجیره ارزش­ها: چگونه هنرمند می­تواند بازار هنر خود را شکل دهد .

 ب) دکتر مرتضی مختاری: