شورای برگزاری


مدیر اکسپو هنری تبریز: محمد محمودی

mahmoudi@tabrizexpo.com

مشاور هنری: محمد نوریان

nooriyan@tabrizexpo.com

مدیر هیات ارزیابی و آموزش: جمال سوزنده مقدم

soozandeh@tabrizexpo.com

نماینده مجموعه لاله پارک در اکسپو: امیر منشی

monshi@tabrizexpo.com

معاون هماهنگی: امیر مرتضوی

mortazavi@tabrizexpo.com

امور انفورماتیک: سینا حقیقت

haghighat@tabriz.com

 روابط عمومی و رسانه: مهری هاشم زاده

hashemzadeh@tabrizexpo.com

مدیر اجرایی: مجید محمودی

mahmoudi2@tabrizexpo.com

واحد طراحی و گرافیک : علیرضا دروچی

derochi@tabrizexpo.com

 واحد تبلیغات محیطی: علی سیف اله زاده

seyfzadeh@tabrizexpo.com

امور مالی: جعفر بابازاده

babazadeh@tabrizexpo.com

مشاور حقوقی: ناصر بهنام

behnam@tabrizexpo.com

مشاور بازاریابی و فروش: منصور برادران

baradarn@tabrizexpo.com

مشاور ارتباطات: مجید ناصردوست

nasserdoost@tabrizexpo.com